Fucidin Krem 2 Fusidik Asit Ne Işe Yarar?

04.12.2022 0 Comments

Fucidin Krem 2 Fusidik Asit Ne Işe Yarar
FUCİDOX’un etkin maddesi olan fusidik asit; bir antibiyotik olup birçok mikroorganizma üzerinde güçlü antibakteriyel (bakterileri tahrip eden veya onların çoğalmasını engelleyen) etkiye sahiptir. FUCİDOX’a duyarlı organizmaların oluşturduğu deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Fusidik asit hangi grup antibiyotik?

Metisiline dirençli suşlarda diğer birçok antibiyotiğe direnç olması tedavide farklı antibiyotiklerin kullanıl- masını gündeme getirmiştir (2). Fusidik asit protein sentezini inhibe ederek etki gösteren dar spektrumlu, steroid yapıda bir antibiyotiktir (3,4).

FUCİCORT Genitale sürülür mü?

FUCİCORT ; perianal ve genital kaşıntı varlığında sadece kısa süreli kullanılmalıdır. betametazon valerat tedavisinin 14 günden fazla kullanılmaması bakteriyel direnç gelişim riskini minimuma indirir.