Idrar Kültürü Cilt Florası Üredi Ne Demek?

10.11.2022 0 Comments

Idrar Kültürü Cilt Florası Üredi Ne Demek
İdrar Kültürü Nedir? İdrar kültürü, idrar içerisinde bulunan ya da enfeksiyona sebep olacak herhangi mikrop ya da bakterileri tespit etmek adına yapılmaktadır. Normalde mesane içinde bulunan idrar, sterildir. Bu durum, idrarda herhangi bir mikrobun bulunmadığı anlamına gelir.

Bakteriler; üretra adı verilen, idrarın vücuttan atılmasını sağlayan tüpe girebilir. Burada bakterilerin yer alması demek, idrar yolu enfeksiyonu demektir. İdrar yolu enfeksiyonu, erkeklere nazaran kadınlarda daha fazla görülmektedir. Bunun sebebi, kadınların idrar yolunun erkeklerden daha kısa ve anüse çok daha yakın olmasından kaynaklıdır.

Bu yüzden de, bağırsaklarda bulunan bakterilerin idrar yoluna girmesi, çok daha kolay olmaktadır. Bakteriler; üretraları mesanenin, böbreklerin ve üreterlerin içerisine yükseltip enfeksiyonu bulabilirler. İdrar Kültürü Nasıl yapılır? İdrar kültürü yapılırken, ilk önce idrar kültürü steril kaplar içerisinde toplanmalıdır.

Bebeklerde ise bu durum için steril torbalar kullanılır. İdrar kültürünün alınması için, her cinsiyette dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bebeklerde ise ayrı bir hassasiyet gerekmektedir. Erkeklerde idrar kültürü: Erkeğin penisi, sabunla temizlenerek temiz kağıt peçete ya da streil gazlı bezle kurutulmalıdır.

Bu işlem sonrasında idrar örneği, steril kabın içerisinde laboratuvara gönderilmelidir. Kadınlarda idrar kültürü: Kadınlar, idrar kültürünü yaparken erkeklere nazaran daha dikkatli olmalıdır. İdrarın vajinal flora ile temas etmesi oldukça önemlidir. İdrar örneği verilmeden önce kadınlar ellerini sabun yardımıyla temizlemelidir.

 • Bunun sonrasında vajina temizliği yapılmalıdır.
 • Vajinanın dudakları aralanmalı ve daha sonra bir elle vajinadan anüse doğru, temiz bezle ya da peçeteyle vajina silinmelidir.
 • Bu işlem birkaç defa temiz bez kullanılarak yapılmalıdır.
 • Daha sonra idrar örneği vermeden önce vajina dudakları elle açılmalı, steril idrar kabına doğru bir şekilde idrar örneği verilmelidir.

Bebek ve küçük çocuklarda idrar kültürü: İdrar kültürü alınmadan önce cinsel organın yer aldığı alan sabunlu suyla temizlenerek kurutulmalıdır. Bu biçimde bu alana dışarıdan herhangi bir mikroorganizma bulaşması önlenecektir. Bebeklerde ve küçük çocuklarda steril idrar torbaları kullanılır.

Bebeğin idrar yapması beklenir. Daha sonra idrar torbası, kültürün yapılması adına laboratuvara teslim edilir. Kendi başına idrar örneği verecek çocuklar için temizlik aynen yapılarak, steril kaplara idrar örneği yapmalıdır. Bu kaplar ise laboratuvara gönderilmelidir. İdrar Kültüründe Üreme Oldu veya Olmadı Ne Demek? Bakterilerin büyümesini destekleyen maddeye, idrar örneği eklenir.

Eğer bakteri üremez ise, kültür negatif çıkar. Bu ise ”idrar kültürüne olmadı” ifadesinin cevabıdır. Bakterilerin büyümesi ise, kültürün pozitif olmasına işaret eder. Bu durum ise ”idrar kültüründe üreme oldu” ifadesinin cevabıdır. Bakteri mikrop ya da mikroskopik testler kullanılıp, mikrop türü tanımlanabilir.

Cilt flora bakterileri üredi ne demek?

Bizi zararlı mikroplardan koruyan mikroorganizmaların oluşturduğu sistemin en önemli destekçisi anne sütüdür. Mikrobiyota, vücudu-muzda bizimle beraber yaşayan milyarlarca mantar, bakteri ve tek hücrelilerden oluşan mikroorganizmalar sistemidir. Toplam ağırlığı birkaç kiloyu bulabilen bu küçük canlılar vücudumuzun çeşitli bölgelerinde kolonileşmiş, sayıca çok fazla bir mikrop imparatorluğu gibidir.

 • Bu mikrobiyotanın sahip olduğu genetik materyele de mikrobiyom adı verilir.
 • Bu isimlerden ilk kez moleküler biyolog Joshua Lederberg ve mikrobiyolog eşi Esther Lederberg’in bakteri genetiği üzerinde yaptığı çalışmalarda bahsedilmiş ve 1958 yılında Joshua Lederberg’e 33 yaşında iken Nobel Tıp ödülünü kazandırmıştır.

Doğum şekli önemli Mikrop kelimesi her ne kadar zararlı ve hastalık yapan anlamını çağrıştırsa da burada bahsettiğimiz mikroplar aslında bize dost olan ve düşündüğümüzün tam tersi olarak, bizi zararlı mikroplardan ve hastalıklardan koruyan türdendir.

 • Olonileştikleri yerler deri, idrar yolları, sindirim, solunum ve genital sistem olmak üzere vücudun değişik yerleridir.
 • Yerleştikleri bölgenin doğal florasını oluşturup zarar vermeden yaşarlar.
 • Örnek olarak hastalıktan şüphelenip boğaz kültürü yaptırdığımızda “Normal boğaz florası üredi” neticesini alırız.

Doktorumuz ‘Endişe edecek bir şey yok’ der, antibiyotik ya da herhangi bir ilaç tedavisine gerek görmez. Çünkü kültürde üreyen mikrop beraber yaşadığımız bu zararsız mikroplardır. Bu mikroplar kolonisinin yani floranın çeşidi bulunduğu bölgeye göre farklılıklar gösterir.

Aynı zamanda genetik özellikleri yani mikrobiyom, mikrobiyotanın miktarı ve çeşitleri de kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Bireye özgü kalıcı flora ilk üç yaşta oluşur. Gebelik sırasında anneden bebeğe bakteriler geçmeye başlar. Eğer normal doğum olursa doğum sırasında doğum kanalından da bu geçiş gerçekleşir.

Anne sütü alan bebeklerde mikrobiyotadaki düzenli artış devam eder. Idrar Kültürü Cilt Florası Üredi Ne Demek Normal doğum ve anne sütünün faydaları saymakla bitmez ama bir faydası da mikrobiyotayı zenginleştirmesidir. Bu nedenle mikrobiyotanın oluşmasında özellikle doğum şekli çok önemlidir. Sezaryen yerine eğer tıbbi bir engel yoksa mutlaka normal doğum yapılmalıdır.

Devamında anne sütü ile beslenme de mikrobiyotanın doğru şekilde gelişimi için son derece önemlidir. Aynı zamanda hamilelik boyunca ve emzirme döneminde annenin beslenme şekli, yakın çevre florası ve annenin bağırsak florası, ilk 3 yaş süresince bebeğin beslenme şekli de mikrobiyotanın gelişiminde rol oynayacaktır.

Kişiden kişiye değişebilen bu özellikler nedeniyle gastrointestinal kanaldaki bakteriyel flora ya da diğer adıyla mikrobiyota da kişisel farklılar gösterir. Anne sütü zenginleştiriyor Mikrobiyotanın bir mikroplar topluluğu olduğunu bizimle beraber yaşadığını ve adı mikrop olmasına rağmen hastalık yapmadığını herhangi bir şekilde zararı olmadığını söyledik.

İdrarda normal flora elemanları üredi ne demek?

– Örnekten yapılan direkt yaymaların Gram boyama inceleme sonuçları: Örnek laboratuara ulaştıktan sonra 1-2 saat içinde verilmektedir. -BOS’ta lateksle mikroorganizma aranması : Örnek laboratuvara ulaştıktan sonra, 2 saat içinde – Boğaz kültürü: 2 gün içinde · İdrar, balgam, endotrakeal aspirat (ETA), nazotrakeal aspirat (NTA): Üreme olmamışsa veya normal flora olarak çıkmış ise, alındıktan bir gün sonra; üreme olmuş ise, genellikle iki gün, nadiren üç-dört gün içinde.

You might be interested:  Recordati Ilaç Krem Ne Için Kullanılır?

Bronkoalveoler lavaj (BAL), kateter kültürleri: Üreme olmamışsa bir gün sonra, üreme olursa 2-4 gün içinde. · Dışkı, vajen, üretral akıntı, burun kültürleri: Normal flora ise iki gün, üreme olmuş ise dört gün içinde. – Püy, konjunktiva, safra, açlık mide suyu: Üreme olmamış ise iki gün, üreme olmuş ise üç-dört gün içinde · Beyin omurilik sıvısı ( BOS), parasentez, torasentez, perikard sıvısı, eklem sıvısı: Üreme olmamış ise, iki gün; üreme olmuş ise, üç-dört gün içinde; eğer otomatize kan kültür şişesine ekim yapılmışsa, ortalama beş gün içinde.

· Anaerob kültür: En erken iki gün, en geç 5 günde. – Kan kültürü : Üreme olmamışsa, 5 gün; uzun inkübasyon gerektiren durumlarda, 14 günde; üreme olursa 3-5 gün içinde. SONUÇLARDA KULLANILAN TERİMLER · Normal flora: Alınan örnekte normalde olması gereken mikroorganizmalardan başka üreme olmadığını göstermektedir.

· Salmonella, Shigella, Campylobacter cinsinden bakteri üremedi: Dışkı örneğinde olmaması gereken bakterilerin üremediğini göstermektedir. · Polimikrobiyal üreme: İdrar örneğinin uygun bir şekilde alınmadığını ve gaita ile bulaş olduğunu göstermektedir. · Koloni (CFU): Bir bakteriden köken alan bakteri topluluğudur.

İdrar kültürleri için koloni sayısı bildirilmektedir. Bir mililitre idrarda en az 100.000 koloni üremişse idrar yolu enfeksiyonu olduğu söylenebilir. Ancak tedavi sırasında veya tedavi sonrasında alınan idrar kültürlerinde bir mililitrede 10.000-100.000 koloni olması da anlamlı kabul edilmektedir.

İdrar kültürü sonucu kaç olmalı?

Yüksek miktarda tek bir bakteri üremesi (10,000 den büyük koloni oluşturucu birim (KFU/mL) pozitif idrar kültürüdür. Eğer 24 veya 48 saatte 10,000 CFU/mL den az üreme rapor edilmişse bu genelde enfeksiyon olmadığını gösterir. Eğer semptomlar ilerliyorsa idrar kültürü tekrarlanabilir.

İdrar kültüründe hangi bakteriler ürer?

İdrar yolu enfeksiyonuna en sık neden olan mikroorganizmalar başta E. coli olmak üzere K. pneumoniae, P. mirabilis, E. faecalis ve Staphylococcus saprophyticus’dur (7).

İdrar kültüründe hangi hastalıklar çıkar?

İdrar Kültürünün Yapıldığı Durumlar? – İdrar kültürü, genel olarak idrar yolu enfeksiyonlarının tanısı için kullanılmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonlarının çoğu kolayca tedavi edilir. Ancak, eğer tedavi edilmezse enfeksiyon üreterler boyunca böbreklere yayılabilir.

İdrarda üreme neden olur?

İdrar yolu enfeksiyonunda altta yatan pek çok neden bulunmaktadır. Bu enfeksiyon çoğu zaman bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyondur. Bunlar sıklıkla üretradan tırmanarak yükselir ve kişilerin kendi dışkısından kaynaklanan Escherichia coli türündeki bağırsak bakterileridir.

 • Nadir olarak görünse de gonokok ve klamidya gibi cinsel yolla bulaşan patojen, virüs veya mantarlar da etkili olabilmektedir.
 • İdrar yolu enfeksiyonları alt idrar yolu ve üst idrar yolu olarak iki şekilde görülmektedir.
 • Alt idrar yolu enfeksiyonları genellikle zararsızdır.
 • Üst idrar yolları enfeksiyonu ise böbrekler ve böbreklerin mesaneye bağlayan üreter kanaldan oluşmaktadır.

Bu yerde meydana gelen enfeksiyonlar tehlikeli olabilir. Bu iltihaplanma en sık üreterlerin böbrekler ile birleşme yeri olan renal pelviste görülür. İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir? İdrar yolu enfeksiyonlarında belirtiler genel olarak idrar yaparken yanma ve çok sık idrara çıkma şeklinde oluşmaktadır.

Fakat bazı kişilerde hiç belirti vermez iken bazı kişilerde farklı belirtiler de verebilir. İdrar yolu enfeksiyonlarından görülen belirtiler şunlardır: – İdrarda yanma ve ağrı hissi – Çok sık idrara çıkma isteği – İdrar debisinde zayıflama – İdrarda kan görülmesi – İdrar tutmakta güçlük çekilmesi – Alt karın bölgesinde ağrı şeklinde belirtileri bulunmaktadır.

Böbrek tutulumunun olduğu üst idrar yolu enfeksiyonlarında ise belirtiler değişebilir. Bu belirtiler şunlardır: – Böbreklerde hassasiyet oluşumu – Yan ağrısı – Ateş – Kusma ve bulantı – Genel halsizlik belirtileri bulunmaktadır. Böbrek tutulumunun olduğu her vakada bu belirtiler gözlemlenmeyebilir.

Bunun yerine ailt idrar yolu enfeksiyon belirtileri olan yanma, ağrı ve sık idrara çıkma gibi şikayetler ön planda bulunmaktadır. İdrar Yolu Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir? İdrar yolu enfeksiyonları günümüzde pek çok kişide görülse de bu hastalıktan kurtulmak mümkündür. B hastalığa yakalanan kişilerin ilk olarak bir uzman doktora görünmesi gerekir.

Bunun yanında evlerde gün içerisinde en az 2 litre sıvı alınması önerilmektedir. Bu sayede bakterilerin çoğalması engellenir ve enfeksiyonun ilerlemesi durdurulabilir. Bunların yanında iyileşmeyi desteklemek için bitki çayları ve su tüketilmesi de çok önemlidir.

İdrarda enfeksiyon hangi değerden anlaşılır?

Tam İdrar Tahlili; en sık kullanılan testtir ve hızlı sonuç verir. İdrar Kültürü; sık tekrarlayan ve 24-48 saatte iyileşme sağlanamayan enfeksiyonlarda, enfeksiyona neden olan bakteri türünün ve bu bakteriye karşı etkili olan antibiyotiğin tespit edilmesi için kullanılır.

Bakteri Üremedi ne demek?

İdrar Kültürü Nedir? İdrar kültürü, idrar içerisinde bulunan ya da enfeksiyona sebep olacak herhangi mikrop ya da bakterileri tespit etmek adına yapılmaktadır. Normalde mesane içinde bulunan idrar, sterildir. Bu durum, idrarda herhangi bir mikrobun bulunmadığı anlamına gelir.

Bakteriler; üretra adı verilen, idrarın vücuttan atılmasını sağlayan tüpe girebilir. Burada bakterilerin yer alması demek, idrar yolu enfeksiyonu demektir. İdrar yolu enfeksiyonu, erkeklere nazaran kadınlarda daha fazla görülmektedir. Bunun sebebi, kadınların idrar yolunun erkeklerden daha kısa ve anüse çok daha yakın olmasından kaynaklıdır.

Bu yüzden de, bağırsaklarda bulunan bakterilerin idrar yoluna girmesi, çok daha kolay olmaktadır. Bakteriler; üretraları mesanenin, böbreklerin ve üreterlerin içerisine yükseltip enfeksiyonu bulabilirler. İdrar Kültürü Nasıl yapılır? İdrar kültürü yapılırken, ilk önce idrar kültürü steril kaplar içerisinde toplanmalıdır.

 • Bebeklerde ise bu durum için steril torbalar kullanılır.
 • İdrar kültürünün alınması için, her cinsiyette dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.
 • Bebeklerde ise ayrı bir hassasiyet gerekmektedir.
 • Erkeklerde idrar kültürü: Erkeğin penisi, sabunla temizlenerek temiz kağıt peçete ya da streil gazlı bezle kurutulmalıdır.
You might be interested:  Yüzdeki Çillere Hangi Krem Iyi Gelir?

Bu işlem sonrasında idrar örneği, steril kabın içerisinde laboratuvara gönderilmelidir. Kadınlarda idrar kültürü: Kadınlar, idrar kültürünü yaparken erkeklere nazaran daha dikkatli olmalıdır. İdrarın vajinal flora ile temas etmesi oldukça önemlidir. İdrar örneği verilmeden önce kadınlar ellerini sabun yardımıyla temizlemelidir.

 1. Bunun sonrasında vajina temizliği yapılmalıdır.
 2. Vajinanın dudakları aralanmalı ve daha sonra bir elle vajinadan anüse doğru, temiz bezle ya da peçeteyle vajina silinmelidir.
 3. Bu işlem birkaç defa temiz bez kullanılarak yapılmalıdır.
 4. Daha sonra idrar örneği vermeden önce vajina dudakları elle açılmalı, steril idrar kabına doğru bir şekilde idrar örneği verilmelidir.

Bebek ve küçük çocuklarda idrar kültürü: İdrar kültürü alınmadan önce cinsel organın yer aldığı alan sabunlu suyla temizlenerek kurutulmalıdır. Bu biçimde bu alana dışarıdan herhangi bir mikroorganizma bulaşması önlenecektir. Bebeklerde ve küçük çocuklarda steril idrar torbaları kullanılır.

Bebeğin idrar yapması beklenir. Daha sonra idrar torbası, kültürün yapılması adına laboratuvara teslim edilir. Kendi başına idrar örneği verecek çocuklar için temizlik aynen yapılarak, steril kaplara idrar örneği yapmalıdır. Bu kaplar ise laboratuvara gönderilmelidir. İdrar Kültüründe Üreme Oldu veya Olmadı Ne Demek? Bakterilerin büyümesini destekleyen maddeye, idrar örneği eklenir.

Eğer bakteri üremez ise, kültür negatif çıkar. Bu ise ”idrar kültürüne olmadı” ifadesinin cevabıdır. Bakterilerin büyümesi ise, kültürün pozitif olmasına işaret eder. Bu durum ise ”idrar kültüründe üreme oldu” ifadesinin cevabıdır. Bakteri mikrop ya da mikroskopik testler kullanılıp, mikrop türü tanımlanabilir.

İdrarda enfeksiyon hangi değer?

Lökosit Esteraz, idrar numunesi üzerinden kolaylıkla yapılabilen bir tahlildir. Bunun için tahlil yapılacak hastaya genelde steril bir kap ve temizleme kiti verilmektedir. Test, idrar numunesi alındıktan sonra uygulanmakta ve kısa bir zaman içerisinde neticelenmektedir.

 • İşte, hekimlerin sıklıkla istediği Lökosit Esteraz tahlilinin ayrıntıları.
 • İdrarda Lökosit Esteraz nedir? Akyuvar ya da WBC (Beyaz kan hücresi) şeklinde bilinen lökositler bağışıklık sisteminin mühim bir parçasıdır ve bedeni enfekte olmaya karşı koruyan hücre takımıdır.
 • Anın şekilli öğelerinin %1’lik bir bölümünü oluştursalar da bedenin yabancı organizmalar ile kaşı karşıya kalması halinde hızla üreyerek çoğalmaktadırlar.

Lökositler bazen bağışıklık sisteminin kalesi şeklinde tanımlansa da lökositlerin ana görevi bedene farklı yollardan girmiş olan bakteri, virüs, zehirli toksinler ve mantar vb. antijenleri ayırt ederek onları yok etmektir. Bu görevi gerçekleştirirken damar yapıları içinde bulunan lökositler, virüs ya da bakterinin olduğu bölgeye ulaşır.

Lökositler, her birinin farklı görevi olmakla birlikte 5 farklı akyuvar hücresini kapsamaktadır. Nötrofiller: Kısaltması NEU olan ve bedende enfeksiyona neden olan yabancı organizmalara ilk giden öncü hücrelerdir. NEU, yabancı organizmalarla savaşmak için kimyasal enzimleri serbest bırakarak onları sindirir.

Lenfositler: Kemik iliğinde ve lenf dokusunda bulunan ve kısaltması LYM olan lenfosit dokuları kemik iliği tarafından oluşturulurlar. Vücutta bulunan yabancı uzuvlara karşı lenfokin isimli kimyasalları serbest bırakarak öteki bağışıklık sistemi dokularını uyarır ve bu dokuların yabancı uzuvlara saldırmalarını sağlamaktadır.

 1. Makrofajlar ve Monositler: Kırmızı kan hücrelerinin yaklaşık %8’ini meydana getiren monositler, kemik iliğinde oluşturulduktan sonra kana karışır.
 2. Enfeksiyona neden olan mikroorganizmaları yok eder ve ölü dokuları temizlemektedir.
 3. Eozinofiller: Kısaltması EOS olan eozinofiller, bedendeki alerjik ve yangısal tepkimelere neden olan parazitleri parçalayarak onların yok olmasını sağlayan enzimler üretmektedir.

Bazofiller: Vücutta bulunan lökosit çeşitleri arasında en az sayıda olandır ve enfeksiyon ve paraziter enfekte çeşitleriyle savaşır. Alerjik tepkimeler esnasında histamin salgılayarak, bedenin immünoglobulin e isimli antikoru oluşturmasını sağlamaktadır.

Değeri kaç olmalıdır? Beyaz kan hücresi düzeyi bütün yaş gruplarında kan tahlili ile ölçülse de istenen olağan değer aralıkları farklıdır. Ayrıntılı olarak olağan lökosit seviyeleri şu şekildedir: – 0-1 ay arasında 9.4-34.0, – 2-12 ay arasında 5.0-19.5, – 1-3 yaş arasında 6.0-17.5, – 4-5 yaş arasında 5.5-15.5, – 6-15 yaş arasında 4.5-13.0, – 15 yaş ve üzeri kişiler 4.5-11.0 mikrolitre – İdrarda Lökosit Esteraz düzeyi ise 0-5 WBC/HPF arasında olmalıdır.

Yüksekliği nedenleri ve belirtileri İdrarda lökosit esteraz yüksekliği kendini, kötü kokulu idrar ya da bulanık, sık idrara çıkma ya da ağrılı, titreme, ateş, kanlı idrar ve kadınlarda pelvik ağrı vb. semptomlar gösterir. İdrarda lökosit esteraz mevcudiyeti pek çok rahatsızlığın habercisi olmakla beraber tedavisi de var olan enfeksiyonun tedavi edilmesi ile yapılmaktadır.

İdrarda 1 2 lökosit görüldü ne demek?

İdrarda Lökosit Yüksekliği Ne Anlama Gelir? – İdrarda lökosit sayısının 3 den fazla görülmesi böbrekler, üreter borucukları, idrar kesesi (mesane), prostat veya dış idrar yolunun herhangi bir yerinde bir infeksiyonun habercisidir. İdrarda anormal sayıda lökosit görülmesine lokositüri denilir ve idrar yolu infeksiyonu anlamına gelebilir.

Ancak infeksiyon olmadan da bazen idrar yolu taşları ya da tümöral oluşumlar gibi durumlarda idrarda lökosit görebiliriz. Tam idrar tahlili idrarın mikroskobik incelemesi anlamına gelir. Tam idrar tahlilinde idrarda lökosit görülürse hem hangi infeksiyon etkeninin olduğunu anlamak hem de hangi ilaçların etki edeceğini belirlemek için idrar kültürü ve kültür antibiyogram testi yapılır.

İnfeksiyon böbrekte ise piyelonefrit, üreter borucuklarında ise üreterit, mesanede ise sistit, prostatta ise prostatit üretrada ise üretrit olarak adlandırılır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda, BPH dediğimiz prostat büyümesinde, idrar yolu taşlarında, doğuştan idrar yolu hastalıklarında ve nörojen mesane durumlarında idrarda lökosit çıkabilir.

Kadınlarda idrar yolu iltihabı neden olur?

İdrar yolu enfeksiyonunun sebepleri nelerdir? – İdrar yolu enfeksiyonun olmasın ın altında yatan asıl sebep çoğu zaman bakterilerin neden olduğu enfeksiyon oluşumudur. Bu bakteriler genellikle kişinin kendi dışkısında bulunan Escherichia coli türündeki bakterilerdir.

Bu bakteriler üretradan yukarı doğru tırmanarak idrar yolu enfeksiyonunun oluşmasına neden olurlar. İdrar yolu enfeksiyonunda en sık karşılaşılan bakteri çeşidi Escherichia coli olsa da nadir olarak gonokok ve klamidya gibi cinsel yolla bulaşan virüs ya da mantarlarında idrar yolu enfeksiyonuna neden olduğu bilinmektedir.

You might be interested:  Ayva Çekirdeği Ile Krem Nasıl Yapılır?

Bazı ortamlar ve durumlar ise bu virüs ve bakterilerin üretrada oluşmasını ya da üretradan yukarı çıkışını kolaylaştırmaktadır. Bu durumlardan bazılarına örnek verecek olursak;

Havuz, deniz, hamam yada sauna gibi ıslak ortamlar, Genital akıntı, Genital hijyene dikkat edilmemesi, Korunmasız cinsel ilişki, Sık partner değişikliği, Yetersiz sıvı tüketimi ve buna bağlı olarak yetersiz idrar çıkışı, Vücut direncinin düşmesine neden olabilecek durumlar, İdrar yolu tıkanıklıkları, Çeşitli doğum kontrol yöntemleri, Menopoz.

Bütün bu durumlar dikkat edilmediği takdirde idrar yolu enfeksiyonunun oluşmasına neden olan durumlardan bazılarıdır.

Üşütmek idrar yolu enfeksiyonuna yol açar mı?

Sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu hikayesi olanlarda ayak ve karın bölgesini üşütmek enfeksiyon ataklarını tetikleyebilir. Ancak bağışıklık sistemi kuvvetli erişkinde yeni idrar yolu enfeksiyonu oluşumuna neden olduğunu gösteren bilimsel veri bulunmamaktadır.

Normal üretra florası üredi ne demek?

İdrar Kültürü Nedir? İdrar kültürü, idrar içerisinde bulunan ya da enfeksiyona sebep olacak herhangi mikrop ya da bakterileri tespit etmek adına yapılmaktadır. Normalde mesane içinde bulunan idrar, sterildir. Bu durum, idrarda herhangi bir mikrobun bulunmadığı anlamına gelir.

Bakteriler; üretra adı verilen, idrarın vücuttan atılmasını sağlayan tüpe girebilir. Burada bakterilerin yer alması demek, idrar yolu enfeksiyonu demektir. İdrar yolu enfeksiyonu, erkeklere nazaran kadınlarda daha fazla görülmektedir. Bunun sebebi, kadınların idrar yolunun erkeklerden daha kısa ve anüse çok daha yakın olmasından kaynaklıdır.

Bu yüzden de, bağırsaklarda bulunan bakterilerin idrar yoluna girmesi, çok daha kolay olmaktadır. Bakteriler; üretraları mesanenin, böbreklerin ve üreterlerin içerisine yükseltip enfeksiyonu bulabilirler. İdrar Kültürü Nasıl yapılır? İdrar kültürü yapılırken, ilk önce idrar kültürü steril kaplar içerisinde toplanmalıdır.

Bebeklerde ise bu durum için steril torbalar kullanılır. İdrar kültürünün alınması için, her cinsiyette dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bebeklerde ise ayrı bir hassasiyet gerekmektedir. Erkeklerde idrar kültürü: Erkeğin penisi, sabunla temizlenerek temiz kağıt peçete ya da streil gazlı bezle kurutulmalıdır.

Bu işlem sonrasında idrar örneği, steril kabın içerisinde laboratuvara gönderilmelidir. Kadınlarda idrar kültürü: Kadınlar, idrar kültürünü yaparken erkeklere nazaran daha dikkatli olmalıdır. İdrarın vajinal flora ile temas etmesi oldukça önemlidir. İdrar örneği verilmeden önce kadınlar ellerini sabun yardımıyla temizlemelidir.

Bunun sonrasında vajina temizliği yapılmalıdır. Vajinanın dudakları aralanmalı ve daha sonra bir elle vajinadan anüse doğru, temiz bezle ya da peçeteyle vajina silinmelidir. Bu işlem birkaç defa temiz bez kullanılarak yapılmalıdır. Daha sonra idrar örneği vermeden önce vajina dudakları elle açılmalı, steril idrar kabına doğru bir şekilde idrar örneği verilmelidir.

Bebek ve küçük çocuklarda idrar kültürü: İdrar kültürü alınmadan önce cinsel organın yer aldığı alan sabunlu suyla temizlenerek kurutulmalıdır. Bu biçimde bu alana dışarıdan herhangi bir mikroorganizma bulaşması önlenecektir. Bebeklerde ve küçük çocuklarda steril idrar torbaları kullanılır.

Bebeğin idrar yapması beklenir. Daha sonra idrar torbası, kültürün yapılması adına laboratuvara teslim edilir. Kendi başına idrar örneği verecek çocuklar için temizlik aynen yapılarak, steril kaplara idrar örneği yapmalıdır. Bu kaplar ise laboratuvara gönderilmelidir. İdrar Kültüründe Üreme Oldu veya Olmadı Ne Demek? Bakterilerin büyümesini destekleyen maddeye, idrar örneği eklenir.

Eğer bakteri üremez ise, kültür negatif çıkar. Bu ise ”idrar kültürüne olmadı” ifadesinin cevabıdır. Bakterilerin büyümesi ise, kültürün pozitif olmasına işaret eder. Bu durum ise ”idrar kültüründe üreme oldu” ifadesinin cevabıdır. Bakteri mikrop ya da mikroskopik testler kullanılıp, mikrop türü tanımlanabilir.

Ürogenital flora bakterileri ne demek?

FEMOFLOR-16 ÜROGENİTAL/VAJİNAL MİKROBİYOTA TESTİ Nedir? FEMOFLOR CİNSEL BULAŞ TARAMA TESTİ Nedir? KÜLTÜRE GÖRE ÜSTÜNLÜKLERİ Nelerdir?

 • Femoflor-16 tam bir ÜROGENİTAL MİKROBİYOTA TESTİ ‘ dir. Ürogenital (özellikle vajen) florada mevcut olan aerob bakterileri, zorunlu ve fakültatif anaerobları, mantarları, mikoplazma türlerini saptayarak, miktarlarıyla birlikte ortaya koyar.
 • Kültür testi değildir, bir moleküler multipleks PCR testidir, Mikropların DNA ‘ larını saptayarak sonuç üretir.
 • Kültüre üstünlüğü, kültür ile saptanamayan mikropları da tespit edebilmesidir.
 1. Örneğin, normal kültürlerde anaeroblar üremez ve dolayısıyla saptanamaz. Halbuki, vajina florasında anaerobların önemli bir yeri vardır. Anaeroblar, Femoflor ile tespit edilmektedir.
 2. Klamidya ve Ureoplazma gibi bakteriler, kültürlerde kolay saptanamaz. Femoflor’ da ise saptanmaktadır.
 3. Trichomonas, kültürde saptanamaz. Femoflor’ da saptanmaktadır.
 4. Virüsler pratikte kültürde saptanamaz. Femoflor ile saptanmaktadır.
 5. Femoflor ile, mevcut etkenlerin DNA’ ları üzerinden toplam mikrobiyal yük ortaya konulmaktadır. Kültür ile bunu yapmak pratikte mümkün değildir.
 6. Femoflor ile, ayrıca incelenen bakteri ve Candida gibi mikroorganizmaların, sayısal (kantitatif) miktarları ortaya konulmaktadır, Ayrıca, her mikrobun toplam mikrobiyal yükün ne kadarını oluşturduğu da belirtilmektedir. Böylelikle, hekime asıl etkeni belirleme yönünden güçlü bir veri sunulmaktadır. Kültürle bu veriler sunulamamaktadır.
 7. Femoflor, antibiyotik alınışından etkilenmez, Antibiyotik kullanılıyor olsa bile, gerçek sonuçlar elde edilebilir. Kültür ise, antibiyotik alımından doğrudan etkilenmekte ve yalancı negatif sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Tüm bu nedenlerle FEMOFLOR; Ürogenital florada mevcut olan bakteri, mantar, parazit ve virüsleri ortaya koymak için geliştirilmiş, moleküler multipleks PCR temelli, kültür ve diğer klasik tanı yöntemleri ile kıyaslanamayacak üstünlükleri olan, hızlı, doğru, etkin, ileri bir yeni tanı yöntemidir.

 • FEMOFLOR-16 ile FEMOFLOR CİNSEL BULAŞ TARAMA Testleri Arasında Ne Fark Vardır? FEMOFLOR-16, Vajinal (ürogenital) floranın durumunu ortaya koymak amacıyla yapılmaktadır.
 • Ürogenital florada mevcut toplam mikrobiyal yükü, normal floranın önemli üyesi Laktobasil miktarını, önemli aerob bakterilerin miktarını, 16 civarındaki anaerob bakteri miktarını, mikoplazma türlerinin miktarını ve Candida miktarını sayısal ve toplam mikroorganizma miktarına göre oransal olarak ortaya koyar.

Böylece, normal vajinal florada bir bozulma olup olmadığı, dengelerin korunup korunmadığı, eğer bozulma var ise, hangi bakterinin öne çıktığı görülür ve hekim de tedavi kararını bu sonuçlara göre verir. Dolayısıyla Femoflor-16, şüpheli cinsel temasta bulunmuş kadınlar için değil, ürogenital yakınmaları bulunan tüm kadınlar için, ya da vajinal flora durumun kontrol ettirmek isteyen tüm kadınlar için yapılabilir.