Stafine Göz Krem Ne Işe Yarar?

27.11.2022 0 Comments

Stafine Göz Krem Ne Işe Yarar
Yabancı cisimciklerin gözden uzaklaştırılması ile ilgili bakteriyel göz enfeksiyonlarında kullanılır.

Stafine krem göz kapağına sürülür mü?

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI STAFİNE CORT %2 + %0,1 Krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir gram krem, Fusidik asit hemihidrat 21,1266 mg (20 mg Fusidik asite eşdeğer) Betametazon valerat 1 mg Yardımcı madde(ler): Butil hidroksianizol 0,04 mg Klorkrezol 1 mg Setostearil Alkol 111 mg Polisorbat 60 56 mg Gliserol 94,33 mg Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.3.

KLİNİK ÖZELLİKLER

Terapötik endikasyonlar

STAFİNE CORT, bakteriyel enfeksiyonun bulunduğu ya da bulunma olasılığı olan inflamatuar dermatozlarda endikedir. İnflamatuar dermatozlara, atopik ekzema, diskoid ekzema, staz ekzeması, seboreik dermatit, kontakt dermatit, kronik liken simpleks, psöriyazis ve diskoid lupus eritematozis dahildir.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi: Lezyonlara günde 2 ya da 3 kez uygulanır. Uygulama şekli: Cilt üzerine haricen uygulanır. Hastalık iyileştiği anda STAFINE CORT tedavisi sonlandırılmalıdır. Hasta tekrar değerlendirilmeden STAFINE CORT tedavisi 4 haftadan uzun sürmemelidir.

Uzun süreli tedaviyi takiben STAFINE CORT kesilirken, ilacın dozu tedricen azaltılarak kesilmelidir. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek yetmezliğinde doz ayarlanmasına gerek yoktur. Betametazon karaciğerde metabolize edildiğinden karaciğer yetmezliğinde dikkatli olunmalıdır.

Pediyatrik popülasyon: Çocuklarda topikal kortikosteroid içeren ilaçların kullanımı etkili tedavi elde edilebilecek en düşük miktarla sınırlandırılmalıdır. Kronik kortikosteroid tedavisi çocukların büyüme ve gelişmesini etkileyebilir. STAFİNE CORT, bebeklerde pişik tedavisinde kullanılmamalıdır.

Kontrendikasyonlar

Topikal kortikosteroidler viral ve fungal deri enfeksiyonlarında, ayrıca tüberküloz, sifilis (frengi), perioral dermatit, akne rosacea ve deride ülserasyon durumunda kontrendikedir. Ayrıca STAFİNE CORT, bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir. STAFİNE CORT, 1 yaş altındaki çocuklarda kontrendikedir.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Özellikle yüzde, eklem üzerinde, kıvrımlı bölgelerde, bebeklerde ve çocuklarda uzun süreli devam eden tedaviden kaçınılmalıdır. Kapalı tedavi olmadığında bile adrenal baskılanma ortaya çıkabilir. Güçlü topikal steoridlerle uzun süren tedavide, yüzde ve daha az olarak da vücudun diğer bölümlerinde atrofik değişiklikler görülebilir.

 1. STAFİNE CORT göze yakın bölgelerde kullanıldığında dikkatli olunmalıdır, krem göz ile temas ettiğinde glokom gelişebilir.
 2. Ayrıca perianal ve genital kaşıntı varlığında sadece kısa süreli kullanılmalıdır.
 3. Bakteriyel enfeksiyonun inatçı bir hale gelmesi durumunda, sistemik kemoterapi gerekir.
 4. STAFİNE CORT var olan bir enfeksiyonu maskeleyebilir ve iyileşmesini geciktirebilir.

STAFİNE CORT, bütil hidroksianizol içerir. Lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda irritasyona neden olabilir.

Stafine krem hangi hastalıkta kullanılır?

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI STAFİNE % 2 merhem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir gram merhem 20 mg sodyum fusidat içerir. Yardımcı madde(ler): Lanolin (anhidr) 45,94 mg/g Setil alkol 4 mg/g Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.3.

 1. FARMASÖTİK FORM Merhem Krem renkli homojen yağlı merhem.4.
 2. LİNİK ÖZELLİKLER 4.1.
 3. Terapötik endikasyonlar STAFİNE; stafilokok, streptokok, Corynebacterium minutissimum ve diğer STAFİNE’e duyarlı organizmaların oluşturduğu deri enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.
 4. Bu endikasyonların belli başlı olanları enfekte yanık ve yaralar, impetigo, enfekte ekzema, follikülit, enfekte olan akne, abse, paronişya, sikozis barbae, hidrozadenit ve eritrazmadır.
You might be interested:  Cilt Kuruluğunu Önlemek Için Ne Yapmalı?

STAFİNE, ayrıca S.Aureus nazal taşıyıcılığının kaldırılmasında kullanılır.4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: Günde 2–3 kez olmak üzere, lezyonlar üzerine, iyileşme sağlanana kadar uygulanır. Uygulamadan sonra üzeri kapatılabilir veya açık kalabilir.

 1. Nazal taşıyıcılığın tedavisinde 14–21 gün kullanılır.
 2. Uygulama şekli: Cilt yüzeyine haricen uygulanır.
 3. Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Böbrek /Karaciğer Yetmezliği: Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde topikal kullanılan STAFİNE ile yapılmış bir çalışma yoktur.
 4. Pediyatrik popülasyon: Pediyatrik hastalarda kullanım kısıtlaması yoktur.

Geriyatrik popülasyon: Geriyatrik hastalarda kullanım kısıtlaması yoktur.4.3. Kontrendikasyonlar Etkin maddeye karşı bilinen aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir. Pseudomonas aeruginosa gibi duyarlı olmayan organizmaların oluşturduğu enfeksiyonlarda kullanılmamalıdır.4.4.

 • Özel kullanım uyarıları ve önlemleri Gözde irritasyona neden olabileceğinden göze kaçmamasına özen gösterilmelidir.
 • Bütün diğer topikal kullanılan antibiyotiklerde olduğu gibi, uzun süreli ve sık sık uygulama, kontakt duyarlılık riskini ve antibiyotiğe karsı direnç gelişmesini artırabilir.
 • STAFİNE, setil alkol ve lanolin (anhidr.) içerir.

Lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) neden olabilir.4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri Diğer ilaçlarla herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir.4.6. Gebelik ve laktasyon Genel tavsiye Gebelik kategorisi: B Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum yada doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan yada dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.

Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır. Gebelik dönemi STAFİNE’in gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirmek koşulu ile kullanılmalıdır. Laktasyon dönemi STAFİNE’in insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

Ancak yarar/zarar ilişkisi hekimce etraflı olarak değerlendirmek koşulu ile kullanılmalıdır. Üreme yeteneği / Fertilite Üreme yeteneği üzerine etkisi bilinmemektedir.4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler Araç ve makine kullanımı üzerine olumsuz herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.

Stafine ilaç ne işe yarar?

KULLANMA TALİMATI STAFİNE 500 mg film tablet Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Bir film tablet 500 mg sodyum fusidat içerir.
 • Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, krospovidon, laktoz anhidr (sığır kaynaklı), magnezyum stearat, koloidal anhidr, silika, talk, hipromelloz E15, titanyum dioksit, polietilen glikol 6000, polietilen glikol 400.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında :

 1. STAFİNE nedir ve ne için kullanılır?
 2. STAFİNE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. STAFİNE nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. STAFİNE ‘in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

STAFİNE nedir ve ne için kullanılır?

STAFİNE, 15, 21 veya 30 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulan bir antibiyotiktir. STAFİNE, etkin madde olarak sodyum fusidat içerir. Sodyum fusidat, bakterilerin çoğalmasını önleyici veya öldürücü etki gösterir. STAFİNE’de yardımcı madde olarak bulunan laktoz anhidr sığır kaynaklıdır. STAFİNE Tabletler, aşağıdaki gibi enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

 • Deri ve yara enfeksiyonları
 • Septisemi gibi kan enfeksiyonları
 • Kemik ve kalp dokusunda enfeksiyonlar
 • Pnömoni gibi akciğer enfeksiyonları
 • Kistik fibroz ile bağlantılı enfeksiyonlar.
You might be interested:  Cilt Dolgunlaştırıcı Krem Ne Işe Yarar?

2. STAFİNE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler STAFİNE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ Eğer etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayınız. STAFİNE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Eğer;

 • Karaciğer rahatsızlığınız veya bozukluğunuz varsa ya da sarılık olduysanız
 • Statinler olarak adlandırılan, yüksek kolestrol tedavisinde kullanılan ilaçlardan kullanıyorsanız
 • Safra kanalıyla ilgili tıkanıklık veya sorun varsa (örn. safra taşı)
 • HIV virüsü tedavisinde kullanılan HIV-proteaz inhibitörleri olarak isimlendirilen bazı ilaçları kullanıyorsanız.

STAFİNE tabletleri kullanırken, karaciğeri etkileyen başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuz düzenli kan testleri yapabilir. Başka bir antibiyotik tedavisinde olduğu gibi uzun süreli ya da tekrarlanan kullanım antibiyotiklere karşı direnç gelişme riskini artırabilir.

Stafine krem ne işe yarar Ekşi?

dunyanın en çok yakan göz damlalarından biridir. genizde acılık bırakır, sabah berbat bir tatla uyanırsınız. lanet gelsin sana! her bir tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. her 1 gram krem 20 mg fusidik asit içerir. balık dikeni batmasından sonra parmagimda oluşan şişlik ve iltihap neticesinde doktorun yazdığı antibiyotik. ikinci günde etkisini gördüm bir haftada parmagimda ne iltihap nede şişlik kaldı. deri üstü iltihaplanmalara ve zehirli balık sokmalarında bire bir tavsiye ederim. not: mide rahatsızlığım olduğu halde bende hiç bir sıkıntı olmadı. sivilce yaralarım için doktorumun yazdığı krem. ben hayatımda bu kadar kötü kokan bir krem de görmedim. kokusu çok tanıdık geliyor sanki iki gün önceden kalan patates yemeği kokusu gibi ya da apış arası kokusu gibi. antibakteriyel antibiyotik içeren göz damlasıdır. göz kapağı enfeksiyonu, arpacık, korneanın enfeksiyonu, gözyaşı kesesinin enfeksiyonu ve yabancı cisimciklerin gözden uzaklaştırılması ile ilgili bakteriyel göz enfeksiyonlarında kullanılır. aynı zamanda tedavi ederken kör eden göz damlasıdır. ben gözümde kuruluk, yanma sorunuyla doktora gittim. hatta gözümden yeşil, çapak benzeri bir sıvı/iltihap aktığını söylemem de mümkün. bu şikayetlerime istinaden doktorum bu damlayı uygun gördü. damla ilk etapta gözü yakıyor (burası kör ettiği kısım) fakat ilk kullanımdan itibaren sorunun, en azından kuruluk ve yanma ilgili olan kısmının geçtiğini gözlemledim. kendi tecrübelerime dayanaraktan söyleyebilirim ki emziren anneler için uygun olmayan antibiyotik. el kadar bebeğin abartısız bir şekilde koca insan gibi kustuğuna şahit oldum. dizimin arkasında kist tarzı şişlik olduğu için gittiğimde doktorun verdiği antibiyotik.2.günden beri hem midem acayip ağrıyor hemde midem bozuldu. mide bulantısı zaten hiç gitmiyor yediğim hiçbir şeyin tadını alamıyorum. yarın son tableti içeceğim ama hiçbir düzelme olmadı. bu ilacı kullandığımdan beri daha kötü hissediyorum resmen en azından yürürken tek bacağım ağrıyordu. şimdiyse midem berbat. leş tadı ve leş yan etkisi bulunan ilaç. edit : meğerse doktor’un yanlış teşhisi yüzünden boşu boşuna bu ilacı kullanmışım. ilaç bittiği halde sonuç almayınca ortopedi doktoruna yönlendirdi ve iyi huylu kiste sahip olduğumu öğrendim. emin değilsen niye ilaç yazıyorsun ki ? bir de genel cerrah olacaksın. daha kist olup olmadığını anlayamıyorsan ben sana ne diyebilirim ki ? tetradox midenizi, azeltin bağırsağınızı stafine ise sivilcelerinizi halleder. * burun ameliyatı sonrası doktorumun dikişlerim için verdiği krem. bir ay düzenli kullandım dikişlerimde hiçbir sıkıntı yaşamadım enfeksiyon vs. şimdi de kulağımdaki piercinglerin iyileşmesi için kullanıyorum

You might be interested:  Tüy Dökücü Krem Nasıl Kullanılır Sesu?

ekşi sözlük kullanıcılarıyla mesajlaşmak ve yazdıkları entry’leri takip etmek için giriş yapmalısın.

Göz ile göz kapağı arası neresi?

Konjonktiva, göz kapağını çevreleyen ve kornea ( göz küresinin iris ve gözbebeğini örten şeffaf kısmı) dışında göz küresinin görünür kısmını kaplayan mukozadır.

Stafine uçuğa iyi gelir mi?

Stafine pomad iyi gelmektedir acısını alır, büyümesini engeller vesaire

Terramycin göz kremi ne işe yarar?

TERRAMYCIN ® duyarlı mikroorganizmalara bağlı ve gözün ve göz kapağının iç kısmını kaplayan zar tabakasının (konjunktiva) ve/veya gözün saydam tabakasını (korneayı) tutan yüzeysel göz enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Antibiyotikli göz damlası kaç gün kullanılır?

Mümkünse bir ayna önünde durularak uygulanmalıdır. Kendi kendinize damlatıyorsanız ayna size yardımcı olacaktır. Damlanın kapağını açtıktan sonra baş biraz geriye eğilerek yukarı doğru bakılır ve alt kapak hafifçe aşağı doğru çekilerek şişe gözün üzerine getirilir ve bir damla çıkacak kadar şişe çok hafifçe sıkılır.

Damlatma sonrası burun tarafındaki göz kapaklarının birleşme noktasına bir elin baş ve işaret parmaklarıyla 5-10 saniye hafifçe bastırmak sistemik yan etkileri azaltacak ve etkinliği arttıracaktır. Damlalığı göze ve kirpiklere değmeden kapatmak mikrobik kontaminasyonu azaltır. Göze birden fazla damla uygulanacaksa aralarında birkaç damla olmasında fayda vardır.

Aksi taktirde iki ilacın da etkinliği azalacaktır. Göz damlaları bakterilerden arınmış steril durumda üretilirler. Kapak açılıncaya kadar steril durum korunur. Şişe açılıp kullanmaya başlanıldığında şişe serin bir yerde ağzı kapalı olarak saklanmalıdır.

 • Bu şekilde kullanıldığında şişelerin açıldıktan sonra 4 hafta süreyle kullanılması mümkündür.
 • Bu süreyi takip etmek için ilacı kullanmaya başladığınız tarihi kutu üzerine yazınız.
 • Eğer ilacın kirlendiğini düşünüyorsanız, bu süreyi daha kısa tutmanız gerekir.
 • Damlayı uyguladıktan kısa bir süre sonra ağızda değişik bir tat ve burunda akıntı hissedebilirsiniz.

Bu doğal bir durumdur ve ilacın göz kanallarından burun içine ulaştığını gösterir. Bazı damlalar damlatıldıktan hemen sonra kısa bir süre gözde yanma hissi yaratabilir. Bu durum göz kuruluğu olan kişilerde daha fazla olabilir. Nadiren hastalarda göz damlasına karşı uzun süreli hassasiyet ve alerjik reaksiyon izlenebilir.

Cipro nedir ne işe yarar?

CİPRO akyuvar (beyaz kan hücresi) sayısı düşük (nötropeni) olan ve bakteriyel enfeksiyon kaynaklı olduğu düşünülen ateşin söz konusu olduğu hastaların tedavisinde diğer antibiyotiklerle birlikte (kombinasyon tedavisinde) kullanılabilir.

Fusidik asit nedir ne işe yarar?

FUCİDOX’un etkin maddesi olan fusidik asit ; bir antibiyotik olup birçok mikroorganizma üzerinde güçlü antibakteriyel (bakterileri tahrip eden veya onların çoğalmasını engelleyen) etkiye sahiptir. FUCİDOX’a duyarlı organizmaların oluşturduğu deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Stafine krem uçuğa sürülür mü?

Stafine pomad iyi gelmektedir acısını alır, büyümesini engeller vesaire

Terramycin göz kremi ne işe yarar?

TERRAMYCIN ® duyarlı mikroorganizmalara bağlı ve gözün ve göz kapağının iç kısmını kaplayan zar tabakasının (konjunktiva) ve/veya gözün saydam tabakasını (korneayı) tutan yüzeysel göz enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Fusidas krem ne icin kullanilir?

FUSİDAS nedir ve ne için kullanılır? (homojen) görünüşlü kremdir. üzerinde güçlü antibakteriyel (bakterileri tahrip eden veya onların çoğalmasını engelleyen) etkiye sahiptir. FUSİDAS ‘a duyarlı organizmaların oluşturduğu deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.